EELKEELK ANNA KOGUDUS

Estonian Evangelical Lutherian Church. Congretiaon of Anna


ÜLDINFO KONTAKT MEESKOND KIRIK KOGUDUS UUDISED JA TEATED AJALUGU LISAINFO

Anna kirik

Lp kodulehekülje külastaja!

EELK liikmeks võetakse vastu ristimise sakramendi kaudu. Konfirmatsiooniikka jõudnud kiriku liige konfirmeeritakse.

Koguduse annetajaliikmed on, kes on eelneval või jooksval kalendriaastal tasunud liikmemaksu.

Koguduse täisõiguslikud liikmed on, kes on eelneval või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu:

EELK Anna koguduse 2012.aasta liikmed, st. ristitud inimesi oli 176 inimest

Annetajaliikmeid: 56

täisõiguslikud liikmeid: 28

Aga teie olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema aulisi tegusid, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde.“ (1Pt.2,9).

Täname kõiki koguduse liikmeid, kes on koguduse majandusliku toimetuleku heaks teinud liikmeannetuse.

Kirik on meie kõigi ühine vara, olenemata sellest, kas kuulume kogudusse või ei.

Kogu kiriku'põrand vajab renoveerimist,aknad vahetamist, kirik seest ja väljast remonti, orel häälestamist jne., jne. Pole mõeldav, et kogudus nende ülesannetega üksinda hakkama saab. Seega kutsub juhatus ülesjätkuvalt toetama kiriku remonti.

Annetades meie kiriku remondiks, jäädvustate pühakotta väga paljudeks aastakümneteks enda või oma armsa nime, kelle mälestuseks te tahate annetada. Annetajate või nende nimed, kelle mälestuseks on annetus tehtud, jäädvustatakse kiriku siseseinal.

Annetusi saab teha kantseleis, jumalateenistuste päevadel kirikus annetuslehele kandes või ülekandega pangas a/a 10220056672016 SEB

Ülekande saaja: EELK Anna kogudus

Selgitusse palume märkida: „annetus kiriku põranda remondiks“ ja nimi, kelle nimele või kelle mälestuseks annetus tehakse. Annetused kogudusele on tulumaksusoodustusega.

Jumal õnnistagu heldeid annetajaid!


Leerikursus

Leerist osavõtta soovi puhul tuleb kontakteeruda koguduse õpetajaga.

Vt ka leerikursuse kava

Detsember 2015 Anna koguduses

  • P. 13.12. kell 14.00 III advendi jumalateenistus armulauaga kirikus
  • N. 24.12. kell 15.00 Jõuluõhtu jumalateenistus kirikus. Kaasa teenib koguduse ansambel.
  • R. 25.12. kell 14.00 Esimese jõulupüha jumalateenistus armulauaga kirikus.
  • P. 27.12. kell 14.00 Kolmanda jõulupüha jumalateenistus armulauaga kirikus.
  • N. 31.12. kell 14.00 Vana-aastaöhtu jumalateenistus kirikus.
Jätkame annetuste kogumist kuni kirik vajab remonti. Aasta pärast lisame plaadile uute annetajate nimed.
Kiriku remondi fond: EE631010220056672016

Täname liikmeannetajaid. a/a EE711010702000731007

Täname:
Kiriku remondi heaks annetajaid. a/a EE631010220056672016
Liikmeannetajaid.  a/a EE711010702000731007

Info
Õpetaja tel. 53469041
e-kiri: anna@eelk.ee
koduleht: www.eelk.ee/anna


Webmaster