EELK

EELK ANNA KOGUDUS

Estonian Evangelical Lutherian Church. Congretiaon of Anna


ÜLDINFO KONTAKT MEESKOND KIRIK KOGUDUS UUDISED JA TEATED AJALUGU LISAINFO

 

VAIMULIK

JUHATUS JA NÕUKOGU

REVIDENT

ORGANIST

PÜHAPÄEVAKOOLIÕPETAJA

KALMISTUVAHT

KODULEHEKÜLJE TOMETAJA

Anna kirik

 

MEESKOND

Koguduse juhid on koguduse õpetaja ja juhatus.

Koguduse täiskogusse kuuluvad kõik konfirmeeritud koguduse liikmed, kes eelmisel või jooksval kalendriaastal on käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu.

Täiskogu koosolek kutsutakse kokku iga nelja aasta tagant. Täiskogu valib juhatuse, kelle ülesanneteks on:

  • olla koguduse vaimulikule toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja edendada koguduse tegevust;
  • koguduse vara valitsemine ning majandustegevuse ja raamatupidamise korraldamine;
  • koguduse majandusaasta aruande ja eelarve koostamine.
  • Koguduse õpetaja on ameti poolest juhatuse liige.

Õpetaja

Koguduse õpetaja on Kari Tynkkynen.

Juhatus

Valitud 13.01.2013

  • Peep Heinaste – juhatuse esimees

Juhatuse liikmed:

  • Siret Heinaste
  • Katre Nukka
  • Sven Karro
  • Anne Türk

Revident

Havo Türk. Järelvalve koguduse majandustegevuse üle.

Organist

Siret Heinaste. Lõpetanud Viljandi Kultuuriakadeemia kirikumuusik-muusikaõpetaja erialal. Koguduses töötanud 9 aastat.

Pühapäevakooli õpetaja

Pühapäevakooli õpetajana töötab Taivi Lohk.

Kalmistuvaht-kirikuteenija

Toomas Heinaste. Hoiab korras surnuaia ja kiriku, abistab vaimulikku jumalateenistuse ettevalmistamisel ja läbiviimisel

Kodulehekülje toimetaja

Kodulehekülje toimetamisega tegeleb Jaanus Klaas.


Webmaster