EELK

EELK ANNA KOGUDUS

Estonian Evangelical Lutherian Church. Congretiaon of Anna


ÜLDINFO KONTAKT MEESKOND KIRIK KOGUDUS UUDISED JA TEATED AJALUGU LISAINFO

 

Anna kirik

  MIDA KIRIK PAKUB?

Anna kirik asub Tallinn -Tartu maantee ääres, Anna Külas Paide vallas, 16 km. Paidest Tallinna poole. Anna kirik on väikseim kirik Järvamaal. Hilisbarokne kirik on ehitatud 1776 - 1780 a. Istekohti on kirikus 200, seisukohti 300.

Orel pärineb aastast 1877. Kirikukellad on valatud Tallinnas, pärinevad aastatest 1790 ja 1853. 1892 a. ehitati kirikule praegune altar ja kantsel. Altarimaal "Aita mind, Issand." on valminud ühel ajal kantsli ja altariga ning moodustavad ühtse terviku. Altarimaali autor on Rudolf Julius von Mühlen. Kiriku põrandal on Georg von Boci hauaplaat, aastaarvuks 1758. Anna kirik kujutab endast barokset saalkirikut, millel puuduvad dekoratiivelemendid. Ta mõjub oma lihtsuses rahuliku ja puhtana. Kiriku uksed on avatud jumalateenistusteks, mis toimuvad kuu 1. pühapäeval kell 14.00 ning kirikupühadel kell 14.00 või 18.00.


Suvekuudel on kirik avatud Teeliste kirikuna veel igal reedel, laupäeval ja pühapäeval kell 11.00 -16.00 Vajadusel on kirikusse võimalik pääseda ka muudel aegadel, siis on vajalik eelnev kokkulepe koguduse diakoniga. 


On küsitud ,MIDA KIRIK PAKUB ? Kui vastata üheselt - lunastust Jeesuses Kristuses - jääb see mõiste paljudele kaugeks ja arusaamatuks. Nii nagu elus ikka, toimetame me oma igapäevaseid tegemisi, ometi peame silmas kaugemat eesmärki- nõnda on ka kirikus. Pärale jõudmiseks tuleb teele asuda.


Alguspunkt on RISTIMINE. Inimene sünnib lahus Jumalast. Ristimises toimub ühendamine. Inimese laps sünnib Jumala lapseks. Paganast saab Jumala laps. Ometigi ei ole see maagiline toiming, vaja on ka usku. Meie usk on teadagi väga väike. Aga Jumal näeb südamesse, Tema teab,et me oleme nõrgad ja Tema pakub abi. Laps reeglina ei tule ise, teda toob vanem või vanemad. Vanemad vastutavad laste eest. Vastutavad ka Jumala ees. Seepärast on kirikus nõue,et vanemad kes oma lapsi ristida tahavad, oleksid ise kristlased, st. kiriku liikmed. Samuti ka ristivanemad, kes võtavad endale ülesande lapsi kristlikult kasvatada. Ristimistalitust on võimalik läbi viia igal jumalateenistusel või selleks ettenähtud erilistel ristimisjumalateenistustel. Täiskasvanu, keda ei ole lapsena ristitud, saab enne õpetust, et ta võiks teadlikult oma otsuse teha. Täiskasvanute õpetust nimetatakse LEERIÕPETUSEKS.


Leeriõpetusel osalevad ka lastena ristitud, kes selleks soovi avaldavad. Leeriõpetuses õpitakse tundma kristliku usu põhitõdesid, uuritakse Piiblit,et kasvada osaduses Jumala perekonnaga, olla kristlane igal oma elupäeval. Leeriõpetus lõpeb piduliku talitusega- LEERIÕNNISTUSEGA. Sel päeval võetakse Sind vastu kiriku liikmeks. Kui inimene sünnib ilma,on ta väeti. Ta vajab palju hoolt ja armastust, vajab ka eakohast toitu, et kasvada. Nii on lugu ka vaimse toiduga. Kust saada seda vaimset toitu, et nälga ei jääks? Pühapäevastel JUMALATEENISTUSTEL. Jumal ei jäta sind kunagi. Inimese osaks on Jumalat kiita ja tänada ning paluda, mis meile ihu ja hinge poolest tarvis on. Elus juhtub mõndagi ja võib juhtuda, et oleme eksinud teiste vastu, iseenda vastu. Süda on raske, stress ründab ja rahu ei saa. Jumal pakub abi: tule ja PIHI. Kui me ihu puhastame saunas, siis hinge "saun" on piht. Igal jumalateenistusel on üldpiht, kus inimene südames mõtleb Jumala ees enda olukordade üle. Kuid on olemas ka erapiht, kus pihtija ja kirikuõpetaja on kahekesi Jumala ees ja kirikuõpetaja võtab pihi vastu ning kuulutab Jumala armu, kõikide eksimuste kustutamist. Sa oled vaba, hing saab rahu. Vaimulikul on kohustus pihisaladust hoida. Üheks murranguliseks ajaks meie elus on elukaaslase valik, abiellumine, oma pere loomine. Ristiinimesed tulevad Jumala ette ja neid LAULATATAKSE. Abiellujad annavad abielutõotuse ja paluvad ning võtavad vastu Jumalalt õnnistuse edasisele kooselule. 

Kõik ajalik peab ükskord nähtavalt otsa saama, nii ka inimese maapealne elu. "Ja me läheme lennates ära ", nagu ütleb Pühakiri. Me saadame oma lahkunud omaksed KRISTLIKU MATUSETALITUSEGA teele, palume lahkunu pärast ja iseenda pärast Jumalat. Lahkunu võetakse vastu rahusse, meie aga vajame valusas leinas lohutust ja rahu, mida Taevane Isa üksi anda suudab. Inimese sõnad on sageli jõuetud.


Nii saadab Kirik inimest sünnist ajaliku surmani. On meie kõrval, on meile toeks, et saada kätte LUNASTUS ja lunastuse läbi IGAVENE ELU.

Lea Heinaste

Anna koguduse õpetaja


ÜLDINFO

Jumalateenistused toimuvad kuu teisel ja neljandal  pühapäeval kell 14.00 ning kirikupühadel 14.00 .Siis on kaetud ka armulaud.  Kolmekuningapäevast kuni Vaikse Nädalani toimuvad jumalateenistused koguduse majas.

 

Webmaster